Hobby horsing cup

 
Panský dvůr v Telči zve všechny jezdce a příznivce Hobby horsingu
na 2. ročník Hobby horsing cup již 14. října 2023

Pohárové soutěže

Skoková soutěž 40 cm – pro všechny jezdce do 9 let a koně, na čas. Dekorování 1.-5.místo kokardy, 1.-5.místo věcné ceny

Skoková soutěž 50 - 60 cm – pro všechny jezdce od 10 do 12 let a jejich koně, na čas. Dekorování 1.-5.místo kokardy, 1.-5.místo věcné ceny

Skoková soutěž 70 - 90 cm – pro všechny jezdce od 13 let a jejich koně, na čas. Dekorování 1.-5.místo kokardy, 1.-5.místo věcné ceny

parkuru musí jezdec absolvovat sérii překážek ve výšce pro danou kategorii v co nejrychlejším čase. Za pád překážky je penalizace +2s.

Nepohárové soutěže

Skok mohutnosti do 120 cm výšky jezdce - 1.-3. místo věcné ceny

Skok mohutnosti nad 120 cm výšky jezdce - 1.-3. místo věcné ceny

Ve skoku mohutnosti jezdec soutěží o přeskočení co nejvyšší překážky. Každý jezdec má jeden pokus pro absolvování skoku v dané výšce. Jezdec, který překážku shodí v soutěži končí. To neplatí v případě, že v soutěži zbydou maximálně 3 jezdci po dokončení skoků všech účastníků v dané výšce. V tu chvíli má každý jezdec pro absolvování dané výšky dva pokusy. O pořadí rozhodne nejvyšší absolvovaná výška a v případě shody nižší počet pokusů pro absolvování. V případě, že nebude možné určit pořadí, obdrží jezdci shodnou pozici.

Počáteční výška překážky je v kategorii do 120 cm výšky jezdce 30 cm

Počáteční výška překážky je v kategorii nad 120 cm výšky jezdce 50 cm

 

Startovné: 250 Kč ->50 Kč za každý další start.

Přihlášku zašleme zájemcům nahlášením na email kancelar@panskydvurtelc.cz.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 10. 10. 2023 v 10:00.

Prezentace na místě proběhne 14. 10. 2023  od 9:15 na recepci areálu Panský dvůr Telč

Start soutěží je od 10:00.

 
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedInVisit our YouTube channel
envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram